Na het behalen van een positief vonnis, ook wel "titel" genoemd, zullen wij uw debiteur nog éénmaal in de gelegenheid stellen om tot volledige betaling over te gaan.

Indien uw debiteur wederom niet tot betaling overgaat, zullen wij in goed overleg met u de vordering doorsturen naar onze gerechtsdeurwaarder om een beslagleggingsprocedure te starten.

U dient echter bij een beslagleggingsprocedure rekening te houden met betekeningskosten en/of beslagleggingskosten. Alhoewel deze kosten worden doorberekend aan uw debiteur staat u ook in deze fase altijd in voor de kosten die de gerechtsdeurwaarder maakt.

Het is derhalve belangrijk en in uw belang dat, alvorens u besluit de vordering voor beslaglegging door te laten sturen naar een gerechtsdeurwaarderskantoor, de haalbaarheid van inning wordt onderzocht.

Alvorens tot een besluit te komen om tot een beslagleggingsprocedure over te gaan, is het altijd raadzaam u goed voor te laten lichten door onze juridische afdeling.