Alle geldvorderingen tot en met €€ 25.000,- (inclusief incassokosten en rente) worden behandeld door het kantongerecht, bij huurzaken en arbeidsvorderingen is het te vorderen bedrag onbeperkt. Het kantongerecht brengt, afhankelijk van de hoogte van uw vordering en de rechtspersoonlijkheid, griffiekosten in rekening.

Anders dan bij andere incassobureaus gebruikelijk is brengt INCASSO NEDERLAND bij de kantonrechterlijke procedures naast het overeengekomen percentage aan incassokosten alleen de griffiekosten en een vast bedrag aan opstellingskosten van de dagvaarding (€ € 125,- ) bij u in rekening. Al deze kosten zullen in de dagvaardingsprocedure zover mogelijk op uw debiteur meegevorderd worden. De juridische begeleiding, opstellen repliek, dupliek of aktes, alsmede het bijwonen van zittingen door één van onze juristen is bij het afsluiten van een incasso abonnement volledig GRATIS, bij een positief vonnis zal uw debiteur veroordeeld worden voor alle kosten, die in de dagvaarding op uw debiteur zijn gevorderd.