Onze juristen zullen eerst uw incasso bestuderen of deze juridisch haalbaar is. Hiertoe wordt alle benodigde informatie met betrekking tot uw vordering verzameld. Daarnaast wordt gekeken of aanvullende informatie over de verhaalspositie van uw debiteur noodzakelijk is.

De kosten hiervoor worden eerst gemaakt na uw toestemming en zullen in het algemeen bestaan uit informatie bevolkingsregister en/of informatie Kamer van Koophandel.

Deze informatie is noodzakelijk daar de rechtspersoonlijkheid van uw debiteur van belang is bij een op te starten dagvaardingsprocedure.

De juridische voorbereiding wordt zoveel mogelijk door onze divisie juridische zaken getroffen.

Nadat deze fase is afgesloten en er in samenspraak met u is besloten tot een dagvaardingsprocedure vangt de vierde fase aan.