INCASSO NEDERLAND zal uw debiteur(en) in eerste instantie schriftelijk aanmanen en in gebreke stellen. Tevens worden hier de contractuele of wettelijke vertragingsrente en incassokosten in rekening gebracht. In deze sommatie krijgt uw debiteur 10 dagen de tijd om tot betaling en/of reactie over te gaan, indien uw debiteur niet reageert vangt de tweede incasso fase aan.